Regulamin

Regulamin świadczenia usług

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług dietetycznych oraz tlenoterapii świadczonych przez firmę Zdrowie i sport Karol Wołkowicz., a także dokonywania zakupu produktów oraz usług, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystania z publikacji elektronicznych za pomocą sklepu internetowego prowadzonego pod adresem zdrowieisportkw.pl

2. Każdy klient korzystający z usług oświadcza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. Jeżeli klient nie zgadza się z którymś podpunktów dotyczących współpracy, wymagane jest poinformowanie o tym Dietetyka poprzez e-mail lub drogą telefoniczną przed rozpoczęciem współpracy.

2. Definicje

Dietetyk – osoba prowadząca konsultacje zdrowotne i dietetyczne oraz układająca dietoterapie i plany żywieniowe dla Klienta.

Klient – każda osoba korzystająca z usług świadczonych przez Dietetyka stacjonarnie i online.

Konsultacje – spotkania mające na celu zapoznanie się z problemem Klienta oraz omówienie wdrażanej diety i terapii.

Dietoterapia – specjalistyczne zalecenia i porady dotyczące żywienia, stylu życia, a także suplementacji poprawiającej stan zdrowia.

Dieta – indywidualny jadłospis/plan żywieniowy układany przez Dietetyka lub Asystentkę Dietetyka dla Klienta.

Gotowa dieta – jadłospis ułożony przez Dietetyka, dostępny do kupienia w sklepie internetowym na stronie zdrowieisportkw.pl

Wywiad zdrowotno-żywieniowy – rozmowa z Dietetykiem na temat stanu zdrowia oraz żywienia Klienta w celu ułożenia prawidłowej diety i terapii.

Kwestionariusz/ raport – ankieta, dotycząca stanu zdrowia i sposobu odżywiania, wypełniana przez Klienta oraz wysyłana na e-mail Dietetyka przed każdą konsultacją.

3. Prawa i obowiązki klienta

1. Klient osobiście udziela Dietetykowi wszelkich niezbędnych informacji w celu sporządzenia wywiadu zdrowotno-żywieniowego, który jest niezbędny do ułożenia przez Dietetyka prawidłowej dietoterapii.

2. Klient w trakcie korzystania z usług zobowiązany jest podawać wyłącznie prawdziwe dane oraz każdorazowo informować Dietetyka o ich zmianach.

3. W przypadku udzielenia przez Klienta niepełnej lub nieprawdziwej informacji dotyczącej jego stanu zdrowia a także nie poinformowania o zmianie stanu zdrowia, Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za następstwa stosowania przez Klienta ułożonej diety.

4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Klient przed rozpoczęciem diety powinien skonsultować możliwość jej stosowania z lekarzem.

5. Klient wyraża zgodę na terapię dietetyczną i zobowiązuje się stosować ułożoną przez Dietetyka dietę oraz zdaje sobie sprawę z tego, że pożądane efekty, zależą głównie od tego, czy stosuje się do zaleceń.

6. Klient ma obowiązek poinformować o wszelkich problemach zdrowotnych pojawiających się w trakcie stosowania się do zaleceń.

7. W razie uzasadnionej potrzeby Klient kontaktuje się z Dietetykiem za pomocą poczty e-mail ziskarolwolkowicz@gmail.com, telefonu 794 602 606 lub za pośrednictwem platformy Facebook.

8. Po zakończeniu kuracji, Klient może dołączyć do raportu efekty współpracy w formie zdjęcia „przed” i „po”.  Jest to równoznaczne ze zgoda Klienta na jego umieszczenie na stronie internetowej Zdrowie i sport Karol Wołkowicz oraz mediach społecznościowych jak Facebook czy Instagram.

4. Prawa i obowiązki Dietetyka

1. Dietetyk przeprowadza dokładny wywiad zdrowotno-żywieniowy (podczas stacjonarnej wizyty w gabinecie lub w formie online), który umożliwi ułożenie indywidualnej i dobrze dopasowanej diety i terapii do potrzeb Klienta.

2. Dietetykowi przysługuje 5 dni roboczych na ułożenie całej diety i terapii od dnia odesłania przez Klienta wszystkich zleconych na pierwszej konsultacji wyników badań, raportu i testu na e-mail podany przez Dietetyka oraz po otrzymaniu płatności za usługę na wskazany rachunek bankowy.

3. W razie uzasadnionej potrzeby dietetyk kontaktuje się z Klientem za pomocą e-mail, telefonu, WhatsApp lub Facebook.

5. Warunki korzystania z gotowych jadłospisów dostępnych w sklepie internetowym

1. Gotowe jadłospisy przeznaczone są dla osób zdrowych.

2. Gotowe jadłospisy nie są przeznaczona dla osób z alergiami i nietolerancjami pokarmowymi, chorobami układu pokarmowego oraz innymi chorobami, które wymagają indywidualnego dostosowania planu żywieniowego.

3. Kupujący potwierdza, że zapoznał się z opisem produktu oraz zasadami wyboru kaloryczności diety i jego przeznaczeniem.

4. Gotowe jadłospisy chronione są prawami autorskimi. Zabrania się rozpowszechniania i udostępniania gotowych jadłospisów osobom trzecim (w tym publikacji na forach internetowych, grupach, portalach społecznościowych), bez zgody autora.

6. Zasady płatności i zwroty

1. Przed pierwszym spotkaniem Klient dokonuje pełnej wpłaty za konsultację i dietoterapię gotówką lub przelewem zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie internetowej. W przypadku nie pojawienia się Klienta na wyznaczonej wizycie bez uprzedniego poinformowania o tym Dietetyka, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

2. W przypadku opłacenia Pakietu współpracy, Klient jest upoważniony do wykorzystania wszystkich jego elementów w terminach wspólnie uzgodnionych z Dietetykiem.

3. Klient nie ma możliwości rezygnacji z wykupionej usługi, przewiduje się jedynie rezygnację w trudnych przypadkach losowych, tylko za zgodą Dietetyka.

4. Zerwanie współpracy w trakcie trwania umowy zobowiązuje Klienta do pokrycia kosztów całości pakietu wizyt.

5. Dietetyk ma prawo do zmiany cennika bez podania przyczyny przed rozpoczęciem leczenia żywieniowego.

6. Dietetyk ma prawo zerwać współpracę z Klientem, jeśli Klient nie chce stosować się do zaleceń oraz w przypadku braku kontaktu ze strony Klienta (brak raportów i wymiarów podczas współpracy online lub nie pojawianie się na wizytach kontrolnych w przypadku współpracy stacjonarnej), bez poinformowania Dietetyka.

7. konsultacjami online, kontakt z Dietetykiem możliwy jest tylko i wyłącznie drogą mailową od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00. Poza wyznaczonymi godzinami kontakt możliwy jest tylko po wcześniejszym ustaleniu.

8. Dietetyk nie odpowiada na wiadomości w niedzielę i święta (oprócz sytuacji wyjątkowych) oraz poza godzinami pracy.

9. Po otrzymaniu diety i terapii, należy najpierw dokładanie zapoznać się z zaleceniami, aby uniknąć zadawania niepotrzebnych pytań. W razie, gdyby coś było niejasne, a nie zostało uwzględnione w zaleceniach, w cenie terapii uwzględnione jest 7 dni na dodatkowe omówienie niejasności i odpowiedzi na pytania. Wszystko odbywa się drogą mailową.

7. Zasady korzystania z usług tlenoterapii hiperbarycznej

1. Skorzystanie z usługi wykonanej w gabinecie Zdrowie i sport Karol Wołkowicz oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

2. Niezastosowanie się klientki czy klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności gabinetu terapii tlenowej za przeprowadzony zabieg.

3. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu hiperbarycznej terapii tlenowej.

4. Klienci zobowiązani są także do poinformowania pracownika Gabinetu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

5. Sytuacje, kiedy gabinet nie ponosi odpowiedzialności: 1. brak oczekiwanych efektów 2. uszczerbki na zdrowiu po zabiegu wynikłe z zatajenia schorzenia lub leków przyjmowanych przez Klienta, 3. niestosowanie się do zaleceń pozabiegowych przekazanych przez personel, na skutek czego doszło do niepożądanych komplikacji.

6. Przed rozpoczęciem zabiegu należy zapoznać się z informacjami o przebiegu tlenoterapii zawartymi na stronie internetowej w zakładce „Komora hiperbaryczna” oraz wypełnienie ankiety podanej przez Dietetyka.

7. Zakupione pakiety zabiegów nie podlegają reklamacji i zwrotowi. W przypadku rezygnacji z zabiegów możliwe jest jedynie przekazanie je innej osobie z uprzednim poinformowaniem o tym pracownika Gabinetu. 

8. Metody płatności

1. Klient jest zobowiązany do zapłaty za zamówioną Usługę z góry.

2. Klient może dokonać zapłaty za złożone zamówienie korzystając z następujących form płatności:

a) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy

Zdrowie i sport Karol Wołkowicz ul. Lipowa 6
15-427 Białystok 

NIP: 5423222182 

Numer konta: 36 1050 1823 1000 0092 8080 4817

b) poprzez system płatności online Przelewy24, zarządzany przez dostawcę płatności Przelewy24

3. Skorzystanie z wybranego przez Klienta systemu płatności online wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania regulaminu obowiązującego u dostawcy płatności oraz postępowania według zasad określonych w tym regulaminie.

4. Realizacja Usługi rozpocznie się po otrzymaniu przez Zdrowie i sport Karol Wołkowicz pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez Podmiot realizujący płatności – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności.

9. Postanowienia końcowe

1. Konsultacje dokonywane przez Dietetyka mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej. Klient stosując się do nich bierze odpowiedzialność za swoje działania i stan zdrowia.

2. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne zmiany w stanie zdrowia Klienta, które powstaną z winy Klienta na skutek nie stosowania się do ustalonej diety lub w wyniku zatajenia stanu zdrowia i innych okoliczności, nie zgłoszonych Dietetykowi.

3. Materiał udostępniany przez Dietetyka, w tym indywidualnie sporządzone plany żywieniowe, dietoterapie, wygląd oraz treści materiałów opracowanych przez Dietetyka stanowią jego własność i są objęte ochroną wynikającą z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Klient może korzystać z materiałów udostępnionych przez Dietetyka wyłącznie na użytek własny bezpośrednio związany z realizacją usługi dietetycznej.

5. Klient nie jest upoważniony do kopiowania i rozpowszechniania uzyskanych materiałów bez wyraźnej zgody Dietetyka.Za

Polityka Cookies
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Wyświetl naszą Politykę Prywatności.