KLAUZULA RODO

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), niniejszym upoważniam do przetwarzania danych osobowych: Zdrowie i sport Karol Wołkowicz, ul. Lipowa 6, 15-427 Białystok, NIP: 542-322-21-82.

Niniejsze upoważnienie obejmuje uprawnienie do przetwarzania danych osobowych w zakresie informacji zawartych w wypełnionych przeze mnie formularzach, oświadczeniach, raportach sporządzanych przez Zdrowie i sport Karol Wołkowicz  i opracowanych na ich podstawie terapii zdrowotnych, w skład w których wchodzi dieta, terapia oraz zalecenia, na warunkach opisanych w REGULAMINIE i przy zachowaniu przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych jest:
  Zdrowie i sport Karol Wołkowicz
 2. Lipowa 6, 15-427 Białystok
  NIP: 542-322-21-82
 3. Z administratorem można kontaktować się:
  – pocztą na adres: Lipowa 6, 15-427 Białystok
  – pocztą elektroniczną na adres e-mail: ziskarolwolkowicz@gmail.com
  – telefonicznie na numer: 794 602 606
 4. Dane osobowe zebrane na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, są niezbędne w celu realizacji diety, terapii oraz zaleceń.
 1. Dane osobowe udostępnione droga e-mailową oraz za pomocą innych środków komunikacji na odległość, a zebrane na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, są przechowywane przez czas nieokreślony.
 2. Dane osobowe udostępnione w sposób inny niż wskazany w pkt 4, a zebrane na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, nie są przechowywane przez Administratora danych.
 3. Dane osobowe o których mowa w pkt 5 są wykorzystywane przez Administratora danych jedynie na czas niezbędny do przygotowania terapii zdrowotnej i po tym czasie zwracane są pacjentowi wraz z wynikami badań i opracowaną terapią zdrowotną.
 4. Przewidywanymi odbiorcami danych mogą pracownicy Administratora, podmioty współpracujące z Administratorem, świadczące usługi np. księgowe, informatyczne, reklamowe i inne wspomagające działalność Administratora. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu podmiotowi działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania konkretnego celu przetwarzania danych zgodnego z Rozporządzeniem.
 5. Ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane, aż do ewentualnego wycofania przez Pana/ Panią zgody na przetwarzanie danych, nie dłużej jednak niż do zakończenia realizacji umowy.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 8. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu lub skargi do organu nadzorczego.
Polityka Cookies
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Wyświetl naszą Politykę Prywatności.